Strong

1715

(1 - 20) z 45

znaleziono łącznie 177 razy w 171 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 48 razy w 45 wersetach, w Septuagincie 129 razy w 126 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady