Strong

1746

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 123 razy w 115 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 95 razy w 89 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady