Strong

1763

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 137 razy w 118 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 123 razy w 104 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady