Strong

1777

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 27 razy w 24 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 16 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady