Strong

1781

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 341 razy w 331 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 324 razy w 314 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady