Strong

1782

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 41 razy w 33 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 28 razy w 22 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady