Strong

1799

(1 - 20) z 89

znaleziono łącznie 528 razy w 497 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 97 razy w 89 wersetach, w Septuagincie 431 razy w 408 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady