Strong

18

(1 - 20) z 90

znaleziono łącznie 505 razy w 452 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 102 razy w 90 wersetach, w Septuagincie 398 razy w 359 wersetach, w innych pismach 5 razy w 3 wersetach.

Przekłady