Strong

1803

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 131 razy w 122 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 120 razy w 111 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady