Strong

1806

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 213 razy w 210 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 200 razy w 197 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady