Strong

1807

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 129 razy w 123 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 121 razy w 115 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady