Strong

1821

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 249 razy w 237 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 238 razy w 226 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady