Strong

1831

(1 - 20) z 216

znaleziono łącznie 794 razy w 756 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 222 razy w 216 wersetach, w Septuagincie 570 razy w 538 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady