Strong

1833

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 7 razy w 7 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady