Strong

1839

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 79 razy w 78 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 62 razy w 61 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady