Strong

1848

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 16 razy w 15 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady