Strong

1849

(1 - 20) z 93

znaleziono łącznie 120 razy w 108 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 103 razy w 93 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 15 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady