Strong

1855

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 50 razy w 50 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 39 razy w 39 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady