Strong

1859

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 122 razy w 108 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 95 razy w 83 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady