Strong

1860

(1 - 20) z 50

znaleziono łącznie 55 razy w 53 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 52 razy w 50 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady