Strong

1886

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 38 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 37 razy w 35 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady