Strong

1887

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 37 razy w 37 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 20 razy w 20 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady