Strong

189

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 65 razy w 61 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 41 razy w 39 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady