Strong

1893

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 44 razy w 43 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 15 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady