Strong

190

(1 - 20) z 87

znaleziono łącznie 98 razy w 94 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 91 razy w 87 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 7 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady