Strong

191

(1 - 20) z 402

znaleziono łącznie 1293 razy w 1204 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 437 razy w 402 wersetach, w Septuagincie 851 razy w 797 wersetach, w innych pismach 5 razy w 5 wersetach.

Przekłady