Strong

1911

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 71 razy w 70 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 53 razy w 52 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady