Strong

1921

(1 - 20) z 38

znaleziono łącznie 134 razy w 128 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 42 razy w 38 wersetach, w Septuagincie 92 razy w 90 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady