Strong

1922

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 25 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady