Strong

1929

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 16 razy w 15 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady