Strong

1934

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 26 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 12 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady