Strong

1937

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 53 razy w 50 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 36 razy w 33 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady