Strong

1939

(1 - 20) z 37

znaleziono łącznie 81 razy w 80 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 38 razy w 37 wersetach, w Septuagincie 40 razy w 40 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady