Strong

1941

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 33 razy w 32 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 32 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady