Strong

1968

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 48 razy w 47 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 35 razy w 34 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady