Strong

1980

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 77 razy w 70 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 66 razy w 59 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady