Strong

1988

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 15 razy w 14 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady