Strong

199

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 11 razy w 11 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 2 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady