Strong

1992

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 42 razy w 41 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 18 razy w 18 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady