Strong

1994

(1 - 20) z 38

znaleziono łącznie 481 razy w 442 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 39 razy w 38 wersetach, w Septuagincie 442 razy w 404 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady