Strong

2004

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 19 razy w 19 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady