Strong

2007

(1 - 20) z 41

znaleziono łącznie 278 razy w 260 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 42 razy w 41 wersetach, w Septuagincie 236 razy w 219 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady