Strong

2008

(1 - 20) z 29

znaleziono łącznie 37 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 29 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 7 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady