Strong

2033

(1 - 20) z 63

znaleziono łącznie 376 razy w 316 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 87 razy w 63 wersetach, w Septuagincie 289 razy w 253 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady