Strong

2041

(1 - 20) z 161

znaleziono łącznie 597 razy w 547 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 176 razy w 161 wersetach, w Septuagincie 421 razy w 386 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady