Strong

2045

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 18 razy w 17 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 11 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady