Strong

2046

(1 - 20) z 71

znaleziono łącznie 75 razy w 74 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 71 razy w 71 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady