Strong

2048

(1 - 20) z 50

znaleziono łącznie 388 razy w 365 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 50 razy w 50 wersetach, w Septuagincie 338 razy w 315 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady