Strong

2056

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 25 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 23 razy w 23 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady