Strong

2064

(1 - 20) z 604

znaleziono łącznie 1455 razy w 1369 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 642 razy w 604 wersetach, w Septuagincie 803 razy w 756 wersetach, w innych pismach 10 razy w 9 wersetach.

Przekłady